Tarihçemiz

DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ

Köyümüzde dernekçiliğin tarihi epey eskilere dayanır. Önceleri yazılı bir örgütlenmenin olmaması ile birlikte çağın koşullarına uygun olarak yardımlaşma ve imece ruhu çok kuvvetlidir. Gerek köyün ortak işleri, gerekse ahalinin yalnız başına üstesinden gelemeyeceği işleri tüm köylünün katıldığı “imece” yöntemiyle halledilirdi. Değirmen taşlarının Çaykara’dan değirmenlere götürülmesi gibi çok ağır işlerde çevre köyler de imeceye katılır, sayı binleri bulurdu. O rahmetlilerin örgüt kalbindeydi. Yardımlaşma ve dayanışma, yeme içme gibi doğal ve rutin işlerdi onlar için. Hatta kaytarıcılara eğlenceli cezalar da verilirdi. Elbiseleri ile suya atmak en başta gelen cezalardandı örneğin.
1970’li yıllardan sonra, Türkiye’deki sanayileşmeye paralel olarak, paranın nispeten yayılmaya ve her eve uğramaya başlaması ile, “para ile yaptırsın, yevmiyeci alsın, yapmasın ihtiyacı mı var, çocukları İstanbul’da, Ankara’da, Almanya’da geziyor, biz niye keselim çayırını, belleyelim tarlasını, taşıyalım odununu” ruhu gelişmeye başladı ve imece, yardımlaşma, dayanışma ruhu zayıfladıkça zayıfladı.
Sanayi geldi, para az buçuk yaygınlaştı, millet yolu, ışığı, suyu, ekmeği, sebzeyi, meyveyi gördü ama herkes lâzım olduğu kadarına ulaşamadı ne yazık ki. Yine yardımlaşmaya ihtiyaç vardı. Ama bireysel olarak varsıllar giderek anlayamaz oldu yoksulun halinden. Çünkü yaşam şartları ve çevreleri değişmişti insanımızın. Oysa ihtiyaçları artmıştı köyümüzün, köylümüzün, tüketim toplumunun yarattığı ortamda.
İşte bu durumda kişisel yardımlaşmanın yerini kurumsal yardımlaşma almaya başlar. Köyümüzde ilk olarak ”Taşören, Kayran ve Huşo Köyleri Yol Yaptırma Derneği” kurulur 1970’li yılların başında. Başarı ile de işlevini yerine getirir. Uzungöl, Sarıkaya, Kurtdağı, Bayraklı Yaylası, Dumanlı Yaylası, Çamlık, Üçdereler, Taşhan, Kamara, Kayran, Huş Mahallesi, Taşören Köyü, Değirmenler, Eğridere Köyü-Zeamet Mahallesi güzergâhı üzerinden Çaykara’ya bağlanmamızı sağlar. Yolun bakımı ve geliştirilmesini sürdürür.
Daha sonra, tek katlı bir mescit durumunda olan “Kutri Camii”nin yapımı için “Taşören Köyü Demirci Mahallesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği” kurulur 1975 yılında. O dernek de başarılı bir şekilde camiyi tamamlar, kadrolu hale getirir, minaresini lojmanını hizmete sokar.
1970’li yılların sonlarına doğru da, özellikle Harcan Mevkii’nden bir  yayla yolunun yapımı amacı ile de “Taşören Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği” kurulur, faaliyete geçer, yolu başlatmak üzere iken 12 Eylül 1980 harekâtı ile tüm derneklerin lâğvedilmesi ile ömrü çok kısa olur. Ama yarattığı ruh, Harcan Yolu’nu da hizmete sokar, zahmetli ve özverili bir çalışma ile.
Aradan geçen 30 yıl, köyümüzün çözülme, dağılma ve gerileme yılları olur.  Henüz yenilenen okulu, öğrenci yokluğundan kapanır; betonlanan yolu, yolcusuzluktan  ıssız arabasız, bakımsız kalır, yaya yolu olarak kullanılır; her evde telefonumuz olur ama evler boş olduğu için susan telefona döner; sağlık evimiz olur kapısı kilitli; üç kaynaktan üç ayrı su şebekemiz olur ama bakımsızlıktan hiç biri randımanlı çalışmaz; elektriklenir,  sıvanır, boyanır, sobalanır değirmenlerimiz ama artık unsuzluktan fareler bile uğramaz olur oralara; evlerimiz lüks apartmanlara dönüşür ama kepenkleri kapalı viranelere dönerler; tarlalarımız çayıra, çayırlarımız ormana döner; en mümbit tarlalarımızda kızıl ağaçlar biter, incir ağacı dikilircesine ocağımıza; gurbete giden insanlarımız giderek tanınmaz yabancılar olurlar köyümüzde, gelişlerinde yolcu, yabancı sanılırlar. Arkadaşlar, akrabalar, dostlar, yakınlar giderek uzaklaşmaya başlar birbirinden. Köyde asayiş bozulur, nahoş olaylar cereyan eder, başımızı öne eğmemize yol açan. Gazetelere manşet, radyo-televizyonlara negatif haber oluruz.
Uzadıkça uzayan bu olumsuzluklar rahatsız eder, düşünceye sevkeder hepimizi. Çareler düşünülür, dile getirilir ,”ne yapabiliriz” konuşulur, tartışılır yıllarca. Oluşan genel kanaat, sorunların kaynağının, birbirimizden uzaklaşmamızın, birbirimize yabancılaşmamızın kökünde yattığı yönündedir. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına dağılan Taşörenlileri bir araya getirmenin yolunun, bir dernek çatısı altında birleşmeden geçtiği ve bu dernekleşmenin, en çok Taşörenlinin yaşadığı İstanbul merkez olacak şekilde yapılması kanaati oluşur toplumumuzun bilincinde. Ve aşağıdaki davet yankı bulur hemşehrilerimizin yorumları ile sitemizde:

Çok geç kalınmasına rağmen köyümüz ile alâkalı yapılacak bütün çalışmalara maddi ve manevi destek sağlayacağımı ifade eder faaliyete geçmeyi plânlayan arkadaşlarımıza ço çok teşekkür eder Allahtan kolaylıklar dilerim. Selâm ve dua ile. hasan atalay 61  27.12.2009
Bu hizmetlere sebep olanlara teşekkürler. Dileğimiz örnek olur ve zincirlerin halkası birleşip Çaykaramızın tüm köylerine ulaşır. Birlik ve beraberliğin güzelliklerinde başarılar ve devamına, tamamına, muradına ermesini temenni ederim.Emeği geçen ve geçecek olanlara teşekkürler.
Toplantıya katılacak olan ve desteği olan herkese teşekkürler.Saygı ve Selamlarımla…. Nazmiye Yazıcı  27.12.2009
toplantının köyümüz ve köylülerimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.emeği geçenlerden allah razı olsun. iaslanoglu  27.12.2009
Hakkımızda hayırlısı olur İNŞALLAH.ALLAH mahçup etmesin Amin…. mustafatuncer  29.12.2009
Emeği geçen herkese teşekkürler.
Sosyal ve iktisadi alanda kendilerini kanıtlamış köylülerimizin, birbirleriyle dayanışma içinde yeni oluşumlara yönelmelerini memnuniyetle karşılıyorum. Güzel bir amaçla yola çıkılmış Allah hayırla tamamlasın. Agrabika  29.12.2009
Ben ce bu Toplan tıyı duyan bütün hemşerilerin katılması bir vatan borcu olarak hayırlı kararlar ve faaliyetler oluşacağı açısından gereklidir ,
B vesileyle tüm hemşerilerime selamlar ve saygılar sunarım İshak OKUTAN  29.12.2009
köyümüzün geleceği için mazeretsiz katılımlar bekliyoruz  cakleya  02.01.2010
yapılacak birlik ve beraberlik toplantısının hemşerilerimin ve bilhassa büyüklerimizin aydin görüşlerinin katkı sağlayacağını ümüt eter, bu görüşe vesile olanlara teşekkür ederim. Tüm camianın yeni yılını kutlar herkesin dılediğince muaffak olmasını dilerim. Çaykaralılara hitaben
Yusuf Akyüz ysfakyuz61  02.01.2010
Hayırlı uğurlu olsun ilk adım atıldı. Devamı için ALLAH yar yardımcımız olsun .ALLAH utandırmasın.Amin… mustafatuncer   03.01.2010