Amacımız

Derneğimiz, siyasî amaç gütmeksizin, Taşören Köyü ve civarındaki yerleşim birimleri kapsamında, yöre kökenli hemşehriler arasında sosyal ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmanın tesis edilmesi; yöre halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullarda yaşamalarının temin için, maddi ve manevi yardımda bulunulması ve yöre gençlerinin topluma yararlı bireyler olma doğrultusunda gelişmelerinin sağlamasına yardımcı olunması; yoksul ve mağdur ailelere yardımcı olunması; fakir ve kabiliyetli gençlerin himaye edilmesi ve yetiştirilmesine yardımcı olunması; yöre insanlarının dayanışması, tanışması, kaynaşması, yardımlaşması, yöresel kültürün araştırılması, yaşatılması, tanıtılması ve geliştirilmesi; öğrenim gören öğrencilere maddi ve manevi yardımda bulunulması; öğrencilere yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânı sağlanması; amatör spor kulüplerinin kurulması; her türlü sportif faaliyetlerin organize edilmesi; yörenin gelenek ve göreneklerinin yaşatılması; folklor çalışmalarının düzenlenmesi; Taşören Köyü yöresinde doğal afet veya benzeri durumlarda zarara uğrayan ailelere yardımco olunması amacı ile kurulmuştur.